CBRN vozidlo prvých reakcií

Kompletné mobilné riešenie pre detekciu CBRNe, odber vzoriek a analýzy.

  • Laboratórne vybavenie poskytuje: Presnú detekciu a analýzu na mieste.
  • Expozičné a identifikačné laboratóriá, osobné a lekárske zariadenia pre CBRN.
  • Zariadenia na čistenie a ochranu pred nebezpečnými materiálmi.
  • Prístroje a vybavenie na dekontamináciu a ošetrenie.
  • Špeciálne CBRNe laboratóriá
  • Stany a prístrešky
  • Ochranné oblečenie