Otvorený systém ochrany vozidla

Navrhnutý pre dlhodobú prevádzku. Dodatočná absorbčná kapacita toxických priemyselných chemikálií.