Prerušujúci modul

Systém exotermického prerušenia pre dýchacie prístroje.