Ručný detektor výbušnín a narkotík

Zahŕňa možnosti detekcie viacerých režimov v jednej jednotke na pomoc bezpečnostným pracovníkom odhaliť omamné látky a pašovaný tovar. S výnimočným rozpoznávanie hrozieb a vyššia priepustnosť.