TPM46 NBC panoramatická maska

Obsahuje rečovú membránu pre optimálnu komunikáciu.