Úniková kapucňa

Kompaktná CBRN úniková kapucňa. Poskytuje okamžitú ochranu dýchania pre pohotovostné jednotky.