Vreckový detektor výbušnosti

Detekuje a identifikuje a širokú škálu výbušnín vrátane čistej výbušniny a kompozitných výbušnín pod rôznou vlhkosťou a tlakovými pomermi v para a stopách (časticový režim).