Osobný elektronický alarmový dozimeter

Merač žiarenia pre spoľahlivú detekciu.