Prípravok – dekontaminácia

Dekontaminačný prostriedok na dekontamináciu biologicky/chemicky kontaminovaných povrchov a interiérov.