RE-POINT
RE-POINT
RE-POINT
RE-POINT
RE-POINT
RE-POINT
RE-POINT
RE-POINT
RE-POINT
RE-POINT

Diskrétne, racionálne kusy mestského mobiliáru na vytváranie recyklačných miest. Re-Point vylepšuje vzhľad a funkčnosť oblastí vyčlenených na zber triedeného odpadu. Vnútri sú umiestnené kolesové kontajnery na mechanizované vyprázdňovanie alebo likvidačné vložky na ručné vyprázdňovanie. Horné veko umožňuje efektívne vykladanie odpadu. Re-Point možno použiť vo vnútri alebo vonku, jednotlivo alebo v skupinách podľa potrieb a harmonogramu zberu odpadu, na peších zónach, námestiach a preplnených miestach, na plážových kúpaliskách, na plážach a v nákupných centrách, komunitných zariadeniach, školách, letiskách a dokonca aj v spoločných priestoroch panelákov. Jedinečnou charakteristikou Re-Point je automatická klapka, ktorá umožňuje bezdotykové hygienické vykladanie odpadu. Špeciálny senzor a automatické zariadenie napájané solárnou batériou umožňujú otváranie a zatváranie klapky bez toho, aby sa jej používateľ musel dotknúť.

FARBY

OBJEM

  • L 240, 400